Anasayfa / Rehberlik Servisi
İzleyen,Motive Eden,Yönlendiren

Kurumumuzda,uzman bir rehberlik kadrosu ile sistemli bir rehberlik programı uygulanır.Merkezi bir koordinasyonla yurutulen bu programla öğrencilerin,öğrenme ve gelişimleri sürecinde yaşanan tüm sorunlara çözüm yolları aranır ve başarıları için tam destek sağlanır.

Rehberlik programıyla ulusal ve uluslararası gecerliliği olan test ve envanterler uygulanır.
Sonuçlara göre gerekli önlemler alınır ve yönlendirmeler zamanında yapılır. Kurumumuzun rehberlik servisi,bireysel,eğitsel ve mesleki rehberlik konularında, öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinden veli-öğretmen iletişimine,doğru davranış edinmesinden kötü alışkanlıklarından korunmasına,problem çözme ve karar verme becerilerin gelişmesine kadar birçok konuda aktif rol oynar.


Ortaokul Rehberlik Servisi

Ortaokul yılları öğrencilerin ilkokulun çocuksu telaşlarının ve oyunların yerini yavaş yavaş ergenliğin ve büyüme kaygılarının aldığı oldukça değişken ve hızlı bir dönemdir.Bu döneme özgü gelişimsel özelliklerin yaşanma şekli de hızı da elbette öğrencinin bireysel farklılıklarına göre şekillenmektedir.
Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını temel alan rehberlik bölümümüz,söz konusu dönemin özelliklerini ve öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarınıda dikkate alarak çalışmalarını yürütür.

Öğrencilerimizin;
Farkındalıklarını geliştirmeleri Olumlu benlik kavramlarına sahip olmaları Etkin çalışma alışkanlıkları kazanmaları Karar Verme Sorumluluk Alma

Sorun Çözme ve iletişim becerileri yönelik planlanan etkinkiler.Öğrenci danışmanlığı programı ile desteklenir.İlgili komite tarafından hazırlanan içerik danışman öğretmen tarafından öğrencilerle interaktif olarak paylaşılır.


Lise Grubu Psikolojik Danışmanlık

Bölümümüz,gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışını benimser ve uygular.Bu anlayış çercevesinde,öğrencilerin ihtiyaçları ve gelişimsel özellikleri dikkate alınırak yıllık çalışma planları düzenlenir,öğrencilerin temel yaşam becerileri kazanmaları için bilgilendirici ve eğitsel çalışmalar yürürtülür.

Programımız öğrencinin;
Kendini tanıması ve ifade etmesi Duygularını tanımlaması Davranışlarıyla duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması Öz disiplin geliştirmesi Etkin Çalışma alışkanlıkları kazanması Hedef belirlemesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi

Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi etrafında şekillendirilir. Hazırlanan içerik danışman öğretmen tarasından öğrencilerle interaktif olarak paylaşılır.